NASCAR XFINITY / Kentucky II

Venerdì, prove libere
Sabato, gara
Sabato, qualifiche
Sabato, pre-gara
Sabato, post-gara